Årsstämman är varje år före maj månads utgång. Förbered ev. motioner i god tid, de ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman eller senare tidpunkt beroende på vad styrelsen bestämmer.

MOTIONER 2017

Motion 1
Motion
Styrelsens slutliga utlåtande gällande Motion 1

Motion 2
Motion 
Styrelsens slutliga utlåtande gällande Motion 2

Motion 3
Motion
Styrelsens slutliga utlåtande gällande Motion 3

Motion 4
Motion
Styrelsens slutliga utlåtande gällande Motion 4

Motion 5
Motion
Styrelsens slutliga utlåtande gällande Motion 5

Motion 6
Motion
Styrelsens slutliga utlåtande gällande Motion 6