Föreningen har 33 st parkeringsplatser samt 1 parkeringsplats för gäster. Då föreningen har 40 lägenheter finns inte en p-plats till varje lägenhet. Därför finns det en parkeringskö i föreningen.
Medlemmar som väntar i parkeringskön:  1 (lght 1:42) uppdaterad 19 feb 2018

Anmälan till parkeringskön

För att anmäla sig till parkeringskön måste ni först ha fått överlåtelsen godkänd av styrelsen. Därefter skickar ni en anmälan till styrelsen via e-post på styrelsen@nardingen2.se, eller genom formuläret under ”Kontakt” på menyn.

 Gästparkering

För gästparkeringen gäller max 6 timmar med ett gästparkeringskort och en P-skiva i framrutan .

Hyra p-plats

För hyra av föreningens parkeringsplatser gäller max 1 p-plats per hushåll. I undantagsfall kan ett hushåll få hyra två p-platser, under förutsättning att det inte existerar någon kö för tillfället. Ett avtal tecknas då för den andra p-platsen i tre månader i taget. Om kö uppstår igen så förlängs inte tremånadersavtalet. Därmed tillfaller p-platsen till första person i kön inom max tre månader.

Vid försäljning följer inte parkeringsplatsen med till den nya köparen. Nyinflyttade hänvisas till kön.

Kötiden kan variera beroende på hur många som står i kön och när försäljningar sker. Normalt är kötiden ungefär 3-6 månader.

Regler kring parkeringsplatsen står på bilplatsavtalet som tecknas mellan bostadsrättsföreningen och nyttjanderättshavaren.