Föreningen har 33 st parkeringsplatser samt 1 parkeringsplats för gäster. Då föreningen har 40 lägenheter finns inte en p-plats till varje lägenhet. Därför finns det en parkeringskö i föreningen.

Anmälan till parkeringskön

För att anmäla sig till parkeringskön måste ni först ha fått överlåtelsen godkänd av styrelsen. Därefter skickar ni en anmälan till styrelsen via e-post på styrelsen@nardingen2.se, eller genom formuläret under ”kontakt” på menyn.

 Gästparkering

För gästparkeringen gäller max 6 timmar med ett gästparkeringskort och en P-skiva i framrutan .

I Årsta är det generellt gratis att parkera utmed gatorna. Om gästparkeringen är upptagen brukar det inte vara något större problem att hitta en ledig plats utmed gatorna. Observera dock datumparkeringen!

Hyra p-plats

För hyra av föreningens parkeringsplatser gäller max 1 p-plats per hushåll. I undantagsfall kan ett hushåll få hyra två p-platser, under förutsättning att det inte existerar någon kö för tillfället. Ett avtal tecknas då för den andra p-platsen i tre månader i taget. Om kö uppstår igen så förlängs inte tremånadersavtalet. Därmed tillfaller p-platsen till första person i kön inom max tre månader.

Vid försäljning följer inte parkeringsplatsen med till den nya köparen. Nyinflyttade hänvisas till kön.

Kötiden kan variera beroende på hur många som står i kön och när försäljningar sker. Normalt är kötiden ungefär 3-6 månader. Återigen – det är generellt gratis att parkera utmed gatorna i Årsta, så i väntan på en ledig p-plats brukar det inte vara några problem att ställa sig någonstans i närheten.

Regler kring parkeringsplatsen står på bilplatsavtalet som tecknas mellan bostadsrättsföreningen och nyttjanderättshavaren.