Stefan Ekwall
Ordförande och kassör
Ansvarar för nycklar/portkod, namnlappar, brandtillsyn 109, fastighetsskötsel,  posthantering, parkskötsel samt försäkringar.

Lena Malm
Sekreterare
Ansvarar för parkering.

Adrian Iliescu
Styrelseledamot
Ansvarar för IT/hemsidan, bredband, avfallshantering samt brandtillsyn 107.