Stefan Ekwall
Ordförande och kassör
Ansvarar för nycklar/portkod, namnlappar, brandtillsyn 109, fastighetsskötsel,  posthantering, parkskötsel samt försäkringar.

Lena Malm
Sekreterare
Ansvarar för parkering.

Adrian Iliescu
Styrelseledamot
Ansvarar för IT/hemsidan, bredband, avfallshantering samt brandtillsyn 107.

Föreningens stadgar finns under StadgarVi rekommenderar alla att ta del av föreningens stadgar!

Styrelsen träffas på styrelsemöte varje månad. Lista på aktuella styrelsemedlemmar finns på hemsida samt i portarna och på hemsidan. Information från styrelsen sker via hemsidan och anslagstavlorna i huvudentréerna i båda husen.

Årsstämman är varje år före maj månads utgång. Förbered ev. motioner i god tid, de ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman eller senare tidpunkt beroende på vad styrelsen bestämmer.

Skriv till oss på: styrelsen@nardingen2.se
Alla mail ska gå genom denna mailadress eller kontaktformuläret på hemsidan.
Vi har även ett postfack i 109:an om ni vill kontakta oss den vägen.