Stefan Ekwall
Ordförande
Ansvarar för nycklar/portkod, namnlappar, brandtillsyn 109,  posthantering

Lena Malm
Sekreterare, styrelseledamot
Ansvarar för parkering.

Adrian Iliescu
Styrelseledamot
Ansvarar för IT/hemsidan, bredband, avfallshantering samt brandtillsyn 107.

Samuel Engström
Styrelseledamot
Ekonomi och försäkringansvarig

Elisabet Cayla
Styrelseledamot
Ansvarig för

Carolin Herrala
Styrelsesuppleant
Ansvarig för fastighetsskötsel och parkskötsel

 

Styrelsen träffas på styrelsemöte varje månad. Lista på aktuella styrelsemedlemmar finns på hemsida samt i portarna och på hemsidan. Information från styrelsen sker via hemsidan och anslagstavlorna i huvudentréerna i båda husen.

Årsstämman är varje år före maj månads utgång. Förbered ev. motioner i god tid, de ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman eller senare tidpunkt beroende på vad styrelsen bestämmer.

Skriv till oss på styrelsen@nardingen2.se eller via kontaktformuläret på hemsidan
Vi har även ett postfack i 109:an om ni vill kontakta oss den vägen.