Enligt föreningsstadgarna ska föreningen ha en styrelse med 5-7 personer. Följande personer finns i styrelsen:

Veronica Gleisner
Ordförande
Ansvarar för posthantering, parkskötsel samt försäkringar.

Lena Malm
Sekreterare
Ansvarar för parkering.

Stefan Ekwall
Kassör
Ansvarar för nycklar/portkod, namnlappar samt fastighetsskötsel

Adrian Iliescu
Styrelseledamot
Ansvarar för IT/hemsidan, bredband samt renhållning & soprum samt brandtillsyn 107.

Stig Rönnqvist 
 
Suppleant
Ansvarar för fastighetsskötsel samt brandtillsyn 109.

 

 

 

uppdaterad 29 augusti 2017