Stadgarna fastställdes 2015

Här kan du ladda ner stadgarna:
Stadgar Brf Närdingen 2