Här hittar ni bland annat de senaste årsredovisningarna samt stadgarna.

Stadgar 2015

Stadgar 2018

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Å̊rsredovisning 2017

Grant Thornton Revisionsberättelse 2017 för Brf. Närdingen 2, rapport till stämman

Meddelande om renovering