Ska man göra en förändring i lägenheten ska styrelsen ge sitt tillstånd först (se Stadgar 2018)

Ansök till styrelsen och bifoga alla handlingar i ärendet. Det du gör måste ske enligt gällande regler, annars blir en efterföljande åtgärd som innebär en kostnad för föreningen, något som du som bostadsrättsinnehavare själv får stå för.

Detta gäller bland annat: ombyggnad av kök som framförallt innefattar byte av fläkt, tillbyggnad av ett extra rum med friskluftsintag, inglasning av balkong och förändring av uteplats.

Har ni frågor kring ombyggnad/förändring i lägenheten- hör av er till styrelsen.

OBS! DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BORRA I FASADERNA DÅ DET FINNS RISK FÖR FUKTSKADOR OM VATTEN TRÄNGER IN. FASADERNA ÄR UTAN LUFTSPALT OCH VÄLDIGT KÄNSLIGA!

Ska du göra större renoveringar/borrarbete som innebär störande ljud så ska du informera om det på det aktuella husets anslagstavla! Färdig blanket finns att ladda ner här. Denna ska fyllas i noggrant med dagar och tider som arbetet kommer att utföras. Detta för att öka förståelsen från grannarna.