Föreningen har ett soprum för återvinning av:

  • matavfall
  • hushållavfall (kattsand, blöjor, tandborstar, dammsugarpåsar, madrasskydd, etc)
  • färgat och ofärgat glas (glasburkar, glasflaskor)
  • metallförpackningar (konservburkar, tuber, kapsyler, lock, aluminiumfolie, urskrapade & penseltorra färgburkar)
  • plastförpackningar (plastflaskor, plastkorkar, plastmejeriförpackningar, plastdunkar/plastlock, mjuka plastförpackningar, plastpåsar, frigolit, plastfolie/film)
  • kartongförpackningar
  • tidningar (tidningar, tidskrifter, kataloger, trycksaker, kontorspapper och tryckeripappersavfall)
  • små batterier
  • små elektronik
  • glödlampor.

Hämtningsschema

– matavfall och hushållssoporna – 2 gånger per vecka (varje måndag och torsdag) – Stockholm vatten och avfall

– färgat och ofärgat glas – varannan vecka (ojämna veckor – onsdagar) – Suez

– metallförpackning – 2 gånger per vecka (varje tisdag och fredag) – Suez

– plastförpackning  – 2 gånger per vecka (varje tisdag och fredag) – Suez

– papper/kartongförpackning  –2 gånger per vecka (varje tisdag och fredag) – Suez

– tidningar – varannan vecka (jämna veckor – tisdagar) –  Suez

– små batterier, små elektronik och glödlampor – tömning vid behov – Suez

Är du osäker på hur du ska sortera avfallet? Se Suez källsorteringsguide online: https://www.suez.se/vad-vi-gor/miljo/hallbar-atervinning/atervinning-av-material/.

För att återvinningen ska fungera optimalt så är det viktigt att sortera rätt ! Platta till kartonger, skölj ur förpackningar.

OBS! Grovsopor eller farliga avfall får ej lämnas i soprummet!

De måste man själv lämna på Östberga återvinningscentral (som ligger vid Årstafältet/Lidl affären) http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund/har-lamnar-du-sopor/atervinningscentral/#!/ostberga-atervinningscentral

Ditt farliga avfall kan lämnas också till mobila miljöstationen:

Soprummet städas regelbundet en gang per år (varje vår) och vid behov.