Föreningen består av två hus, Sköntorpsvägen 107 och 109. Det är sammanlagt 40 lägenheter.

Med lägenheten ska medfölja en vit boendepärm. Kontakta säljaren om den inte finns hos er i vid inflytt.

 

1.__ STADGAR, STYRELSEN OCH ÅRSSTÄMMA

Föreningens stadgar finns på hemsidan (www.nardingen2.se/dokument). Vi rekommenderar alla att ta del av föreningens stadgar!

Styrelsen träffas på styrelsemöte varje månad. Lista på aktuella styrelsemedlemmar finns på hemsida (www.nardingen2.se/styrelsen) samt i portarna och på hemsidan. Information från styrelsen sker via hemsidan och anslagstavlorna i huvudentréerna i båda husen.

Årsstämman är varje år före maj månads utgång. Förbered ev. motioner i god tid, de ska vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor innan stämman eller senare tidpunkt beroende på vad styrelsen bestämmer.

Skriv till oss på: styrelsen@nardingen2.se
Alla mail ska gå genom denna mailadress.
Vi har även ett postfack i 109:an om ni vill kontakta oss den vägen.

2.  FÖRSÄKRING

Föreningen är försäkrad via Moderna Försäkringar och samtliga lägenheter har brf-tillägget. Alla behöver dock ha en vanlig hemförsäkring också!
OBS! Upptäcker du skadedjur i din lägenhet, informera styrelsen och försäkringsbolaget.

Föreningen är medlemmar i Bostadsrätterna. På deras hemsida finns blanketter att ladda ner gällande ex.vis andrahandsuthyrning, om/tillbyggnad och fullmakt för stämma.

3.  TEKNISK FÖRVALTNINGSTILLSYN  

Vi har teknisk förvaltningstillsyn via Valvet AB. De ronderar våra hus varannan fredag. De kan även hjälpa till med att utföra arbeten i lägenheterna. Kontaktuppgifter till dem finns i portarna och kostnaden står man för själv. Om det uppstår ett problem och ni är osäkra över om det är ni eller föreningen som ska stå för kostnaden, hör av er till oss först.
Vi rekommenderar er att be att få kostnadsförslag från Valvet innan de kommer ut.

4.  FÖRRÅD, TVÄTTSTUGA, CYCKELRUM, ETC

Vissa lägenheter har förråd intill den egna lägenheten, de andra har sina förråd i bottenplanet på 107:an.

Föreningen har ingen tvättstuga.

Cykelställ finns på gården. Vi har även ett separat cykelförråd som står längs med kortsidan på hus 107.

Det finns ett rullstols/barnvagnsförråd i vardera hus. Inga cyklar får förvaras därinne. Dem hänvisar vi till vårt gemensamma cykelförråd.

Föreningen har ingen egen lokal men vi får tillgång till grannföreningen Närdingen 1:s lokal för diverse tillställningar. Hyran är 200 kr/dygn och bokas via deras ordförande. Tel.nr finns på deras hemsida www.nardingen.se

Vi har ingen övernattningslägenhet men i lokalen hos Närdingen 1 finns möjlighet till enstaka övernattningar. Dygnshyra se ovan. Bokning via deras hemsida.

5.  PARKERING

Vi har en parkering med 33 platser. Parkeringen är endast till för boende i Brf. Närdingen 2 och särskild tillstånd erfordras. P-platsen kostar 375 kr/månaden (dras samtidigt med månadsavgiften). 

Du som ska flytta till vår förening behöver att anmäla dig för P-plats efter du har antagits som medlem i föreningen. Vanligtvis får man ställa sig i kö in väntan på P-platsen . Aktuell kö finns på vår hemsida (www.nardingen2.se/parkering). P-kön uppdateras varje månad. Du får P-tillståndet direkt i din brevlåda när din tur har kommit.

Vi har 1 gästparkering plats på gården mellan husen. Era gäster får stå där max. 6 timmar i taget, med Besök P-tillstånd samt P-skiva. BesökP-tillståndet får du i samband med inflytt.

6.  AVFALLSHANTERING

Vi har ett soprum för återvinning av olika sopfraktioner: matavfall, hushållssopor, plast, kartong, tidningar, färgat och ofärgat glas, metall, batterier, elektronik och glödlampor.
För att återvinningen ska fungera optimalt så är det viktigt att sortera rätt! Platta till kartonger, skölj ur förpackningar, etc.

OBS! Grovsopor får ej lämnas i soprummet! De måste man själv lämna på återvinningscentral. Östberga som ligger vid Årstafältet är närmast.

Se vår hemsida för detaljer (www.nardingen2.se/avfallshantering).

7.  INTERNET OCH HEMSIDA

Föreningen har fiberoptik via Ownit. Det kostar 129 kr/månaden och är lagd på månadsavgiften. Det står fritt att välja vilken annan bredbandsleverantör man vill men kostnaden för Ownit står fast.

Adressen till vår hemsida är www.nardingen2.se
Kontakta oss gärna om det är något speciellt som ni tycker bör finnas med.

Ändringar och tillägg till detta välkomstbrev kommer att läggas ut på hemsidan. Vi uppmanar er därför att besöka den med jämna mellanrum.

8.  RENOVERING

Ska man göra en förändring i lägenheten ska styrelsen ge sitt tillstånd först. Ansök till styrelsen och bifoga alla handlingar i ärendet. Det du gör måste ske enligt gällande regler, annars blir en efterföljande åtgärd som innebär en kostnad för föreningen något som du som bostadsrättsinnehavare själv får stå för.

Detta gäller bland annat; ombyggnad av kök som framförallt innefattar byte av fläkt, tillbyggnad av ett extra rum med friskluftsintag, inglasning av balkong och förändring av uteplats. Se våra stadgar (www.nardingen2.se/dokument).

Har ni frågor kring ombyggnad/förändring i lägenheten- hör av er till styrelsen.

OBS! DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BORRA I FASADERNA DÅ DET FINNS RISK FÖR FUKTSKADOR OM VATTEN TRÄNGER IN. FASADERNA ÄR UTAN LUFTSPALT OCH VÄLDIGT KÄNSLIGA!

Ska du göra större renoveringar/borrarbete som innebär störande ljud så ska du informera om det på det aktuella husets anslagstavla! Färdig blanket finns att ladda ner från vår hemsida (www.nardingen2.se/dokument). Denna ska fyllas i noggrant med dagar och tider som arbetet kommer att utförras. Detta för att öka förståelsen från grannarna.

9.  BRANDSKYDDTILLSYN 

Det är viktigt att våra hus hålls rena och tomma ur brandsynpunkt. Det är inte tillåtet att ha dörrmattor, skor, barnvagnar eller andra saker ståendes utanför lägenheterna, utanför källarförråden eller i trapphusen. Styrelsen ronderar trapphusen med jämna mellanrum som en del i vårt brandskyddsarbete.

10.  ÖVRIGT

  • Styrelsen står för märkning av alla medlemmars namn på postlådor och utanför dörrar. Man får inte tejpa upp/skriva egna namnlappar. Kontakta oss vid ändringar så hjälper vi till med det.  Detta gäller även reklam/ej reklam-skyltarna på postlådorna.
  • Behöver ni fler nycklar till ytterdörr så beställs de via nyckelansvarig i styrelsen. Maila oss på styrelsemailen. Ni hämtar sedan ut och betalar för dem själva hos Bysmeden på Elektravägen 22 i Västberga. Tel: 08–6817820.
  • Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. Ni får ansökan av oss. Vi tar ut en avgift i samband med uthyrningen. Se stadgarna!
  • Nattro gäller från 22.00. Men det innebär inte att man under övrig tid får utsätta de omkringboende för störningar som försämrar deras boendemiljö.
  • Vi har en gemensam grill på gården. Självklart lämnar man den som man själv önskar finna den. Att grilla på balkongen är endast tillåtet i de fall då man använder elgrill. Säkerställ alltid att du inte stör dina grannar.
  • Visa hänsyn om du röker på din balkong! Tänk på att röken kan upplevas obehaglig och störande.
  • Det är tillåtet för bostadsrättsinnehavare att sätta upp lappar på föreningens anslagstavlor. Lapparna ska vara datummärkta och tas ner efter 2–3 veckor av den som satt upp den.

 

Har ni övriga frågor och funderingar, tveka inte att höra av er.

Hoppas att ni ska trivas och än en gång VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Närdingen 2