Varmt välkommen till oss i Närdingen 2!

Föreningen består av två hus, Sköntorpsvägen 107 och 109. Det är sammanlagt 40 lägenheter.

Vi har en parkering med 33 platser. Det kostar 375 kr/månaden och man får ställa sig i kö efter att man antagits som medlem i föreningen. Maila oss i styrelsen.
Obs! Parkeringen är endast till för boende i Brf. Närdingen 2.

Vi har en gästparkering på gården mellan husen. För att era gäster ska få stå där krävs parkeringstillstånd samt P-skiva. Man får stå 6 timmar i taget. P-tillstånd får ni i samband med inflytt.

Vissa lägenheter har förråd intill den egna lägenheten, de andra har sina förråd i bottenplanet på 107:an.

Föreningen har fiberoptik via Ownit. Det kostar 129 kr/månaden och är lagd på månadsavgiften. Det står fritt att välja vilken annan bredbandsleverantör man vill men kostnaden för Ownit står fast.

Adressen till vår hemsida är www.nardingen2.se
Kontakta oss gärna om det är något speciellt som ni tycker bör finnas med.

Vi har ett soprum för återvinning av matavfall, hushållssopor, plast, kartong, tidningar, färgat och ofärgat glas, metall, batterier och glödlampor.
För att återvinningen ska fungera optimalt så är det viktigt att sortera rätt. Platta till kartonger, skölj ur förpackningar, enbart tidningar i tidningsinsamlingen (EJ kuvert och pappkassar).
OBS! Grovsopor får ej lämnas i soprummet! De måste man själv lämna på återvinningscentral. Östberga som ligger vid Årstafältet är närmast.

Föreningen har ingen tvättstuga.

Vi har en gemensam grill på gården. Självklart lämnar man den som man själv önskar finna den.

Nattro gäller från 22.00. Men det innebär inte att man under övrig tid får utsätta de omkringboende för störningar som försämrar deras boendemiljö.

Ska du göra större renoveringar som medför störande ljud så ska du informera om det på det aktuella husets anslagstavla.

Cykelställ finns på gården. Vi har även ett separat cykelrum som står längs med kortsidan på hus 107.

Vi har teknisk förvaltningstillsyn via Valvet AB. De ronderar våra hus varannan fredag. De kan även hjälpa till med att utföra arbeten i lägenheterna. Kontaktuppgifter till dem finns i portarna och kostnaden står man för själv. Om det uppstår ett problem och ni är osäkra över om det är ni eller föreningen som ska stå för kostnaden, hör av er till oss först.
Vi rekommenderar er att be att få kostnadsförslag från Valvet innan de kommer ut.

Föreningen har ingen egen lokal men vi får tillgång till grannföreningen Närdingen 1:s lokal för diverse tillställningar. Hyran är 200 kr/dygn och bokas via deras ordförande. Tel.nr finns på deras hemsida www.nardingen.se

Vi har ingen övernattningslägenhet men i lokalen hos Närdingen 1 finns möjlighet till enstaka övernattningar. Dygnshyra se ovan. Bokning via deras hemsida.

Det finns ett barnvagnsrum i vardera hus.

Att grilla på balkongen är endast tillåtet i de fall då man använder elgrill. Säkerställ alltid att du inte stör dina grannar.

Visa hänsyn om du röker på din balkong. Tänk på att röken kan upplevas obehaglig och störande.

Det är tillåtet för bostadsrättsinnehavare att sätta upp lappar på föreningens anslagstavlor. Lapparna ska vara datummärkta och tas ner efter 2-3 veckor av den som satt upp den.

Information från styrelsen sker via anslagstavlorna i huvudentréerna i båda husen.

Behöver ni fler nycklar till ytterdörr så beställs de via nyckelansvarig i styrelsen. Maila oss på styrelsemailen. Ni hämtar sedan ut och betalar för dem själva hos Bysmeden på Elektravägen 22 i Västberga. Tel: 08-6817820

Med lägenheten ska medfölja en vit boendepärm. Kontakta säljaren om den inte finns hos er i vid inflytt. Vi rekommenderar alla att ta del av föreningens stadgar!

Det är viktigt att våra hus hålls rena och tomma ur brandsynpunkt. Det är inte tillåtet att ha dörrmattor, skor, barnvagnar eller andra saker ståendes utanför lägenheterna, utanför källarförråden eller i trapphusen.

Styrelsen står för märkning av alla medlemmars namn på postlådor och utanför dörrar.
Man får inte tejpa upp/skriva egna namnlappar. Kontakta oss vid ändringar så hjälper vi till med det.

Föreningen är försäkrad via Moderna Försäkringar och samtliga lägenheter har brf-tillägget. Alla behöver dock ha en vanlig hemförsäkring också.
OBS! Upptäcker du skadedjur i din lägenhet, informera styrelsen och försäkringsbolaget.

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. Ni får ansökan av oss. Vi tar ut en avgift i samband med uthyrningen. Se stadgarna.

Ska man göra en om/tillbyggnad i lägenheten/uteplatsen så ska styrelsen ge sitt tillstånd först. Se stadgarna paragraf 27. Det du gör måste ske enligt gällande regler, annars blir en efterföljande åtgärd som innebär en kostnad något som du som bostadsrättsinnehavare själv får stå för.
Har ni frågor kring detta, hör av er till styrelsen.

OBS! DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BORRA I FASADERNA DÅ DET FINNS RISK FÖR FUKTSKADOR OM VATTEN TRÄNGER IN. FASADERNA ÄR UTAN LUFTSPALT OCH VÄLDIGT KÄNSLIGA! OBS!

Årsstämman är varje år före maj månads utgång. Kallelse och dagordning sätts upp tre veckor innan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.

Lista på aktuella styrelsemedlemmar finns i portarna och på hemsidan.

Skriv till oss på: styrelsen@nardingen2.se
Alla mail ska gå genom denna mailadress.
Vi har även ett postfack i 109:an om ni vill kontakta oss den vägen.

Sker inflytt mitt i sommaren så hoppas vi i styrelsen på förståelse ifall svar dröjer p.g av att man är bortrest. Vi svarar dock så fort vi kan.

Ändringar och tillägg till detta välkomstbrev kommer att läggas ut på hemsidan. Vi uppmanar er därför att besöka den med jämna mellanrum.

Har ni övriga frågor och funderingar, tveka inte att höra av er.

Hoppas att ni ska trivas och än en gång VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Närdingen 2